Novičke


 

 

Želimo vam VESELE, SPROŠČENE POČITNICE!

 

V poletnih mesecih bodo od 1.7. 2017  odprte naslednje enote: POLJANE (vrtec), IZTOKOVA, LIMBUŠ, RADVANJE.

ZAKLJUČNE PRIREDITVE PO ENOTAH

 

ENOTA PEKRSKA :  6.6. 2017  ob 16.30 uri (v enoti)

ENOTA IZTOKOVA: 15.6. 2017 ob 16. 30 uri (v enoti)

ENOTA PEKRE: 5.6. 2017 ob 17 uri (v enoti)

ENOTA POLJANE: 14.6. 2017 ob 17 uri (v enoti)

ENOTA LIMBUŠ: 14.6. 2017 ob 17 uri (v enoti)

ENOTA RADVANJE: 20.6. 2017 ob 17 uri (v enoti)