Projekti v enoti


EKO PROJEKT

Eko šola kot način življenja je projekt evropskega združenja in je sestavni del prizadevanj Evropske unije za okoljevarstveno izobraževanje.

KOORDINATOR ENOTE: Matejka Dolinšek

ČAS IZVAJANJA: Šolsko leto 2016/2017
IZVAJALCI: Strokovne delavke, starši in otroci v sodelovanju z zunanjimi sodelavci.

 

Z IGRO DO PRVIH TURISTIČNIH KORAKOV
V projektu bomo raziskovali zelena doživetja, aktivno preživljanje prostega časa v tesnem stiku z naravo in pohodništvo in kot okolju prijazen izlet ... vse s ciljem ohranjanja narave, zdravja in dobrega počutja.
Sodelovali in povezovali se bomo z ostalimi enotami vrtca Studenci Maribor ter s Turističnim društvom Studenci.
NASLOV PROJEKTA:

KOORDINATOR ENOTE: Andreja Sagadin
ČAS IZVAJANJA: Šolsko leto 2016/2017
UDELEŽENCI: Otroci, strokovne delavke, starši in zunanji sodelavci.

 

PUNČKA IZ CUNJ Z DNEVNIKOM
Punčka iz cunj je UNICEF-ov medgeneracijski projekt, ki se izvaja že nekaj let in je izredno priljubljen med vsemi generacijami. To je projekt sožitja in prijateljstva. Punčka iz cunj je igrača, ki je poznana v vseh kulturah sveta. UNICEF-ova Punčka iz cunj simbolizira otroka iz države v razvoju, ki potrebuje našo pomoč. S tem projektom se zbira sredstva za cepljenje otrok v državah v razvoju.

Vsaka skupina si bo izdelala punčko iz cunj, ji dala ime, ji izdelala osebno izkaznico in dnevnik. Punčka bo potovala z otroki domov, pri vsakem preživela nekaj dni, doživetja z njo pa bodo starši skupaj z otrokom zapisali v dnevnik. Meseca maja pripravi UNICEF Slovenije razstavo Punčka iz cunj z dnevnikom. Ob zaključku razstave bodo dnevnik vrnili
nazaj, za punčko pa bodo poiskali posvojitelja.

NOSILKA PROJEKTA: Martina Kukovec
ČAS DOGAJANJA: Šolsko leto 2016/2017
IZVAJALCI: Otroci, starši in strokovne delavke.

 

MALI SONČEK
Gibalno – športni projekt temelji na gibalno/športnih dejavnostih v vrtcu in na prostem.
Sodelovali bodo otroci stari od dveh let naprej.

NOSILKA PROJEKTA:Blanka Sagadin
ČAS DOGAJANJA: Šolsko leto 2016/2017
UDELEŽENCI: Otroci, starši in strokovne delavke.

 

BRALNA PISMENOST
IZVAJALCI: vse strokovne delavke, otroci, starši in zunanji sodelavci.

 

NE GOVORITE NJIHOVEMU RAZUMU, DOTAKNITE SE
NJIHOVEGA SRCA
Humanitarni projekt – zbiranje sredstev za vse ljudi, ki potrebujejo pomoč.

KOORDINATOR: Lidija Jarčič
UDELEŽENCI: starši, otroci , vsi delavci enote in zunanji sodelavci.

 

[prenos] 1.4 MB iztokova
[prenos] 0.1 MB iztokova

TURIZEM IN VRTEC