Projekti v enoti


PROJEKTI:

• EKO vrtec- kot način življenja; koordinator: vzg. Sidonija Bratuša
 Od semena, zelenjave, sadja do gibanja in zdravja – vodja vzg. Monika Kmetec
 Znanje o gozdovih - vodja vzg. Sidonija Bratuša
 Domači vrabec naš spremljevalec in sosed – vodja vzg. Jolanda Bauer
 EKOBRANJE ZA EKOŽIVLJENJE - vodja vzg. Kristina Vračko
o Odpadki, krožno gospodarstvo - vodja vzg.Tamara Mlinarič
 Energija - vodja vzg. Kristina Vračko
 Ekopaket; JAZ;TI, mi za SLOVENIJO (zbiramo za inkubator)..plastenke-
o vodja vzg. Tamara Mlinarič
 ZBIRANJE KARTUŠ za RDEČE NOSKE: vodja Sidonija Bratuša (vse skupine)
 Okoljsko ozaveščanje mladih (sodelovanje s Snago) vodja: Sidonija Bratuša
 Trajna mobilnost – vse skupine in strokovne delavke
 Mreža gozdnih vrtcev – Sidonija Bratuša, Sabina Polančič
 EN DAN ZA ZAJTRK Z MEDOM SLOVENSKIH ČEBELARJEV« - vse str. delavke

 

• Z IGRO DO PRVIH TURISTIČNIH KORAKOV – timsko delo
vodja PV Gabi Bezjak
Tema: KULTURA IN TURIZEM
 Turistične kmetije in kultura turizma – obisk turističnega društva v vrtcu
 Bivanje otrok na turistični kmetiji

• Dan športa in druženja vseh generacij (vse skupine)
• Mali sonček (gibalno-športni program) vodja: vzg.: Monika Kmetec
• Pasavček: otroci rdeče, oranžne, bele, vijolične igralnice z vzgojiteljicami
• Kolesarčki: vodja: PV Gabi Bezjak (otroci rdeče, oranžne, bele, vijolične igralnice
• Zdravko Lidl: vodja PV Gabi Bezjak in vzg. Kristina Vračko
• VARNO S SONCEM – Sidonija Bratuša in vse strokovne delavke vrtca
• MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE: Podarimo cvet
• CICI VESELA ŠOLA – rdeča igralnica – vzg.: Jolanda Bauer
• PROJEKT OBJEM- Bralna pismenost in razvoj slovenščine – vzg. Monika Kmetec in Kristina Vračko

• Mednarodni projekt: MOBILNOST NA DELOVNEM MESTU
vzg. : Kristina Vračko

PROJEKTI:

[prenos] 0.3 MB radvanje

TURIZEM IN VRTEC

[prenos] 0.4 MB eko
[prenos] 0.1 MB mreza-gozdnih-vrtcev
[prenos] 0.6 MB ldn-mali-soncek-radvanje
[prenos] 0.6 MB od-semena-zelenjave-sadja-do
[prenos] 0.6 MB radvanje