VLOGE, izpisnica


[prenos] 1.0 MB vpisna-vloga-za-vrtce-mom-2017-20181

VLOGA ZA VPIS V ŠOL. LETO 2017/2018

[prenos] 0.1 MB izpisnica

Izpisni obrazec iz vrtca.

[prenos] 0.1 MB VLOGA ZA UVELJAVLJANJE PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV

VLOGA ZA ZNIŽANO PLAČILO VRTCA