VPIS OTROK za šol. l. 2017/2018


VPIS OTROK ZA ŠOLSKO LETO 2017/2018

[prenos] 1.0 MB vpisna-vloga-za-vrtce-mom-2017-20181

SPOŠTOVANI STARŠI!

 

ZNIŽANO PLAČILO VRTCA

 

Znižano plačilo vrtca lahko po Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/2011) uveljavljajo starši za otroke, ki so vključeni v javni vrtec, zasebni vrtec s koncesijo ter zasebni vrtec, ki se financira iz občinskega proračuna. Staršem pripada pravica do znižanega plačila vrtca od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge, podeli pa se za obdobje enega leta ali do spremembe dejstev in okoliščin, ki vplivajo na priznanje pravice. Višina plačila vrtca se ugotavlja glede na povprečni mesečni dohodek na osebo.

 

 VLOGA ZA ZNIŽANO PLAČILO VRTCA

Center za socialno delo