Dejavnosti /Obogatitvene dejavnosti


DNEVNI RED – POTEK DELA V ODDELKIH

- Igra in vodene aktivnosti v kotičkih, ki so na razpolago otrokom
- Dejavnosti, namenjene področju gibanja
- Spontan prehod k prehranjevanju – zajtrku – osebni higieni otrok
- Nadaljevanje jutranjih vodenih in spontanih dejavnosti otrok po kotičkih – frontalno, skupinsko ali individualno
- Vodeno bivanje otrok na prostem – dejavnosti na igrišču, sprehodi, izleti, pohodi
- Organizacija prostora skupaj z otroki – priprava igralnice na kosilo
- Ponudba hrane kot proces druženja
- Aktivni počitek: skupno načrtovanje, ponudba mirnih dejavnosti otrokom oz. možnost počitka otrokom, ki to želijo oz. potrebujejo
- Spontan prehod k popoldanski malici in k nadaljevanju vodenih dopoldanskih aktivnosti v igralnici oz. na prostem do odhoda otrok
- Skrb za urejen videz igralnega prostora

OBOGATITVENE DEJAVNOSTI, KI JIH IZVAJAJO VZGOJITELJI

- OTROK TELOVADI 1
Za otroke drugega starostnega obdobja.
Vodji: Dragica Sernc, Anja Senčar

- OTROK TELOVADI 2
Za otroke drugega starostnega obdobja.

Vodji: Dragica Sernc, Nuša Berendijaš

- OČKA IN MAMICA TELOVADITA Z MENOJ
Za otroke prvega starostnega obdobja.

Vodji: Sandra Ladič, Sergeja Satler

- PEVSKI ZBOR

Za otroke drugega starostnega obdobja.

Vodji: Nina Križanec, Davorin Repolusk


>IGRE NASIH DEDKOV IN BABIC - Davorin Repolusk, Zvezdana Murko
Za otroke drugega st. obd. iz skupin Sonckov in Zmajckov. Potekale bodo vsak prvi cetrtek v mesecu, v casu aktivnega pocitka.

>PRAVLJIČNI VRTILJAK - Nuša Berendijaš, Anja Senčar

Za otroke skupin SONČKI in ZMAJČKI.

 

>PLESNI KROZEK - Martina Repnik, Zvezdana Murko
Za otroke drugega st. obd. iz skupin Sonckov in Zmajckov. Potekal bo vsako sredo v casu aktivnega pocitka.

 

 

 

 

 

PRAZNOVANJA – PRIREDITVE

 TEDEN OTROKA
Tema: Prosti čas

 PRAZNOVANJE JESENI
Organiziran bo jesenski piknik (pečenje kostanjev in pohod).
Dejavnost se organizira ob pomoči PGD Pekre – Limbuš, Bistrica ob Dravi, Pohodniško sekcijo TD Limbuš in staršev otrok, ki poskrbijo za varnost svojih otrok.

 VESELI DECEMBER
Veseli december – skozi ves mesec december se bomo pripravljali na vrhunec veselega decembra z obiskom dedka Mraza in Škratovanje.

 PUST
Pustna povorka - rajanje in pohod po vasi.

 PRAZNOVANJE POMLADI
V pričakovanju in spoznavanju pomladi prirejamo različne aktivnosti:
o skrb za čisto in urejeno okolje,
o izleti, sprehodi, športni dopoldnevi,
o čiščenje okolice – sortiranje odpadkov.

 DRUŽINSKI PRAZNIKI
Materinski dan, pisanka:
o otroci izdelajo skromna darila, s katerimi izkažejo pozornost bližnjim,
o za dan žena se pripravi misel na oglasno deski, okrašena z otroškimi izdelki.

 ZAKLJUČNA PRIREDITEV OB KONCU ŠOLSKEGA LETA
Izvedel se bo skupen nastop vseh oddelkov prvega in drugega starostnega obdobja.

 ZAKLJUČNA PRIREDITEV STUDENČEK ZAPOJ IN ZAPLEŠI Z MENOJ
Sodelujemo s pevskim zborom in folklorno skupino.

[prenos] 0.2 MB medimedo---objava-na-spletu-1
[prenos] 0.1 MB prijava-na-projekt
[prenos] 0.1 MB projekt-razvijanje-odgovornega-odnosa-do-zivali
[prenos] 0.1 MB spletna-stran-otrok-telovadi-3-4
[prenos] 0.3 MB spletna-stran-otrok-telovadi-5-6