Dejavnosti/Obogatitvene dejavnosti


OBOGATITVENE DEJAVNOSTI, KI JIH IZVAJAJO STROKOVNI DELAVCI VRTCA

Pravljične urice
Izvajalki: Katja Karba Kniplič in Metka Lajh.

 

Plesna dejavnost
Izvajalki: Metka Lajh in Daša Volčjak.

 

Pevski zbor
Izvajalki: Nina Križanec in Katja Karba Kniplič.

 

Lutkovna dejavnost
Izvajalki: Sanja Belina in Maja Rader (v sodelovanju z ostalimi strokovnimi delavci).

 

Likovne razstave
Izvajalka: Sanja Belina (v sodelovanju z ostalimi strokovnimi delavci).

 

Dramsko ustvarjalni krožek »Ujemimo mavrico v svet igre«
Izvajalka: Sanja Belina in Maja Rader.

 

Likovne delavnice
Izvajalki: Lavra Pušnik in Nikolina Lep.

 

Prva pomoč za najmlajše
Izvajalca: Gregor Habjanič in Andreja Senekovič.

 

Druženje vseh skupin
(glasbene urice in lutkovno dramske igre za otroke)
Izvajalci: Vsi strokovni delavci.

PROJEKTI

• Eko vrtec kot način življenja – koordinator Katja Karba Kniplič.
• Z igro do prvih turističnih korakov – koordinator Andreja Senekovič.
• Mali sonček – koordinator Lavra Pušnik.
• Pasavček – koordinatorji Sanja Belina, Andreja Senekovič, Maja Rader, gregor Habjanič.
• Drugi projekti, ki jih bomo vključevali sproti, glede na aktualna dogajanja, ponudbe in seveda izhajajoč iz potreb in želja otrok (evropski projekt – v sodelovanju s Filozofsko fakulteto Maribor in šolo na Češkem).
• Trajnostna mobilnost (koordinator Sanja Belina).
• 365 dni TELOVADIMO VSI (koordinator Lavra Pušnik).