Dejavnosti/Obogatitvene dejavnosti


OBOGATITVENE DEJAVNOSTI, KI JIH IZVAJAJO STROKOVNI DELAVCI VRTCA:

Pravljične urice
Izvajalki: Katja Karba Kniplič in Metka Lajh.


Plesna dejavnost
Izvajalki: Maja Rader in Metka Lajh.


Pevski zbor
Izvajalki: Nina Križanec in Katja Karba Kniplič.


Lutkovna dejavnost
Izvajalka (v sodelovanju z ostalimi strokovnimi delavci): Sanja Belina (sodelovanje s knjižnico Pekre).


Dramsko ustvarjalni krožek »Ujemimo mavrico v svet igre«
Izvajalka: Sanja Belina in Maja Rader.


Likovne delavnice
Izvajalca: Alenka Krobat in Jernej Filipič.


Druženje vseh skupin (glasbene urice)
Izvajalci: Vsi strokovni delavci.

 

 

V OKVIRU VZGOJNEGA DELA BOMO IZVAJALI
• Teden otroka: »Naše pravice« (7. 10. - 13. 10. 2019).
• Praznovanje jeseni: srečanja in delavnice za starše, babice in dedke.
• Veseli december: decembrski bazar, pričakovanje Dedka Mraza, rajanje o novoletni jelki,…
• Pust: ohranjanje ljudskih običajev in navad, pustovanje v Pekrah.
• Praznovanje pomladi: skrb za urejeno okolje – zeliščni vrt, srečanje s starši, kuhanje čajev,…
• Zaključne prireditve ob koncu šolskega leta: Zaključno srečanje v enoti in prireditev »Studenček zapoj in zapleši z menoj«.
• Knjižni nahrbtnik.
• Praznovanje rojstnih dni otrok.
• Praznovanje aktualnih praznikov na otrokom primeren način.
• Sodelovali in povezovali se bomo z vzgojno-izobraževalnimi, zdravstvenimi in drugimi zunanjimi organizacijami.

EKO DAN
Obeležili bomo dan Zemlje, 

 

ZAKLJUČNE PRIREDITVE OB KONCU ŠOLSKEGA LETA
 Zaključna prireditev – Studenček, zapoj in zapleši z menoj.
 Zaključek v vrtcu in slovo od mini maturantov.

[prenos] 0.1 MB dramski-krozek
[prenos] 0.1 MB likovne-delavnice
[prenos] 0.1 MB pevski-zbor
[prenos] 0.1 MB plesne-urice
[prenos] 0.1 MB pravljicna-urica