Dejavnosti/Obogatitvene dejavnosti


 

POTEK DNEVNE RUTINE:

 • igra ter vodene aktivnosti v kotičkih, ki so otrokom na razpolago
 • jutranje razgibavanje
 • osebna higiena otrok in zajtrk
 • nadaljevanje jutranjih vodenih in spontanih dejavnosti v kotičkih - frontalno, skupinsko ali individualno
 • vodeno bivanje otrok na prostem – dejavnosti na igrišču, sprehodi, izleti,…
 • osebna higiena ter priprava prostora na kosilo
 • ponudba hrane kot proces druženja
 • počitek – aktiven počitek (skupno načrtovanje, možnost počitka otrokom, ki to želijo, potrebujejo ali pa ponudba mirnih dejavnosti otrokom)
 • nega otrok –prvo starostno obdobje
 • spontan prehod na popoldansko malico in k nadaljevanju vodenih dopoldanskih aktivnosti v igralnici oziroma na prostem do odhoda otrok
 • skrb za urejen videz igralnega prostora

 

Ob vsakodnevnih dejavnostih, ki jih zaposleni izvajamo v vrtcu in jaslih, ponujamo še naslednje obogatitvene in dodatne dejavnosti:

 

DEJAVNOSTI V OKVIRU VRTCA, KI JIH IZVAJAJO VZGOJITELJICE

 

Pevski zbor
NOSILKE DEJAVNOSTI: Marta Muršec, Maja Strniša
UDELEŽENCI: Otroci, ki imajo željo za petje
ČAS DOGAJANJA: Od oktobra do junija vsak torek
ob 9:30.

Ples v vrtcu
NOSILKE DEJAVNOSTI: Rebeka Blazinšek in Jana Kolarič
UDELEŽENCI: Otroci, ki imajo željo za ples.
ČAS DOGAJANJA: Od oktobra do junija vsako sredo ob 12:30.

 

Petkovo druženje vseh skupin
NOSILCA DEJAVNOSTI: Marta Muršec, Petra Kozar
UDELEŽENCI: otroci in vzgojitelji.
ČAS DOGAJANJA: Ob petkih skozi vse leto.

 

Lutkovna skupina enote Poljane
NOSILEC DEJAVNOSTI: vsi strokovni delavci v enoti Poljane
UDELEŽENCI: vzgojno osebje in otroci 2. Starostnega obdobja
ČAS DOGAJANJA: skozi vse šolsko leto.