Predstavitev - enota Pekre


 

Enota Pekre
Bezjakova 2
2341 Limbuš

Tel.: 02 333 86 12
e-pošta: pekre@vrtec-studenci.si
Vodja enote: Sanja BELINA

»Ni nam treba iskati sreče:
če imamo ljubezen do otrok, nam bo dana.«

 

Uresničile so se naše sanje, preselili smo se v nov, sončen vrtec. Krasijo ga velika okna s pogledom na Pohorje, ki otrokom omogoča nenehno zlitje z notranjim in zunanjim okoljem ter opazovanje spreminjanja narave v vseh letnih časih. Igralnice so prostorne, svetle in lepo opremljene. Avla kar vabi k skupnemu druženju in ustvarjanju. Vzgojiteljice se zavedamo vseh možnosti, ki jih imamo v vrtcu in ker vemo, da je otrok umetnik (Pablo Picasso), bomo z velikim veseljem naše sanje preko ustvarjanja na vseh področjih prenesle v naš nov svet – vrtec.

Ob otvoritvi vrtca je izšel tudi bilten , ki smo ga ustvarili s pomočjo Turističnega društva Pekre. Ogledate si ga lahko na naslednji povezavi:

 

http://www.td-pekre.info/festival/Vrtec/Vrtec.pdf

 

V vrtcu so tri skupine:
• NAVIHANCI – starost od 5 do 6 let.
MOTO:
»Po nebu vozijo se žarki
v lepi, zlato modri barki.
Kako Navihanci žarijo,
ko očku soncu ubežijo!«
• PEDENJPEDI –starost od 3 do 4 let
MOTO:
»Pedenjped se sam oblači,
sam počeše in umije,
čeveljčke si sam skrtači,
sam se s čepico pokrije.

• CEPETAVČKI – starost od 1 do 3 let.
MOTO:
»Vsi prijazni – vsi veseli.«

  • PALČKI - starost od 1 do 3 leta

 

PREDNOSTNA NALOGA V ŠOLSKEM LETU 2017/2018:
• NADGRADNJA STROKOVNEGA DELA NA PODROČJU GLASBENE IN PLESNE VZGOJE
• ZAGOTAVLJANJE VARNEGA IN SOPDBUDNEGA UČNEGA OKOLJA
• ZAGOTAVLJANJE POGOJEV ZA VSEŽIVLJENSKO UČENJE OTROK IN ZAPOSLENIH
• Formativno spremljanje napredka otrok

Sedaj imajo otroci še več prostorskih možnosti za najrazličnejše ustvarjalne dejavnosti na vseh področjih vzgojno izobraževalnega dela. Zavedamo se, da je vrtec prostor, ki ustvarja in izraža kulturo, predšolsko obdobje pa je čas, ki je za razvoj otrokove ustvarjalnosti (le-ta izraža kulturo) zelo pomemben in zato bomo ustvarjalnost nenehno spodbujale v najrazličnejših kotičkih. Kotičke vedno ustvarjamo skupaj z otroki glede na obravnavano temo in področje.
Veliko pozornosti posvečamo aktivnemu učenju na prostem, v naravi. Lokacija našega vrtca nam te dejavnosti omogoča, saj je vrtec resnično v idiličnem primestnem okolju, ki kar vabi in kliče otroke k raziskovanju narave v vseh letnih časih.
Zelo pomembno področje v predšolskem obdobju je jezik. Spodbujamo govorno ustvarjalnost in razvoj govora. Otroci se učijo izražati izkušnje, čustva, misli.
Veliko pozornosti posvečamo razvoju identitete vsakega posameznega otroka, saj se zavedamo pomembnosti in bogastva različnosti. Zato le-to spodbujamo in cenimo.
V veliko pomoč in veselje nam bodo skupne dejavnosti, ki jih bomo pripravljali v avli vrtca (lutkovne predstave, dramatizacije, pravljične ure..). Tudi pelo in plesalo se bo in veselimo se veselih pevskih in plesnih druženj. Akustika v vrtcu dokazuje, da bodo otroški glasovi zveneli še lepše.
Otroci imajo v vrtcu možnost izbire iger in aktivnosti v kotičkih, kjer se preko vseh čutil (sluh, vid, vonj, tip, okus) na zabaven in zanimiv način seznanjajo z aktualnimi temami. Tako v glasbenem kotičku spoznavajo različna glasbila, se seznanjajo z različnimi glasbenimi zvrstmi, nekaterimi glasbeniki, ki so zaznamovali svet s svojo izvirnostjo. V naravoslovnem kotičku raziskujemo in spoznavamo teme s področja ekologije, zdravega načina življenja… Posebno pozornost posvečamo skrbi za ohranitev čistosti našega okolja. Opazujemo vremenske in podnebne spremembe ter vplive teh sprememb na življenje ljudi in živali. Naše sodelovanje s starši je zelo veliko. V lutkovno-dramskem kotičku zavestno spodbujamo vse oblike otrokovega izražanja: gib, mimika, barva, glasba, ritem, lutka, govor. Otrok na različne načine izraža odnos do sebe in drugih, narave in časa, v katerem živi.

Zavedamo se pomena dobrega sodelovanja s starši, ki nosijo glavno odgovornost za otrokov razvoj in to sodelovanje spodbujamo na različne načine. Tako smo v avli uredili tudi kotiček za starše.
Za doseganje teh ciljev organiziramo tudi:
o roditeljske sestanke,
o pogovorne ure (enkrat mesečno),
o predavanja,
o delavnice.