Predstavitev vrtca


Vrtec Studenci Maribor je javni vzgojno-izobraževalni zavod, katerega ustanovitelj je lokalna skupnost.

 

Temeljna naloga vrtca je pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje kvalitete življenja družin in otrok, ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti.

 

Vrtec ima 6 organizacijskih enot, ki so lokacijsko razpršene in pokrivajo MČ Studenci, MČ Radvanje, KS Pekre in KS Limbuš.

 

Odpiralni čas vrtca je predvidoma od 6.00 do 16.30 ure. Odpiralni in zapiralni čas se po enotah spreminja glede na potrebe staršev, ter racionalno organizacijo življenja in dela v vrtcu.