Projekti v enoti


TURIZEM IN VRTEC - Z IGRO DO PRVIH TURISTIČNIH KORAKOV
V povezavi s Turističnim društvom Limbuš, Mariborsko turistično zvezo in Turistično zvezo Slovenije.

(koordinator: Dragica Sernc)

 

MALI SONČEK

Izvajal se bo za vse vrtčevske oddelke.Namen projekta je, da se obogati program na področju gibanja v vrtcu. Poudarek se daje igri in vadbi. Zajema: pohode,izlete, igre z žogo, igre na snegu......
(nosilka: Nina Križanec)

 

VARNO S SONCEM

V sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje. Soodelujejo vsi oddelki enote. Projekt poteka od meseca maja do septembra.

(nosilka: Zdenka Zakelšek)

 

EKO PROJEKT

Z njim pomagamo otrokom graditi čustven odnos do okolja ter jim z vzgojo in zgledom širimo znanje o zdravem okolju-
Koordinator Zdenka Zakelšek

 

RAZVIJANJE ODGOVORNEGA ODNOSA DO ŽIVALI

V sklopu projekta bomo izvajali številne dejavnosti:

Prebirali bomo literaturo – zgodbe, pravljice s tovrstno tematiko,
sodelovali bomo z Biotehniško šolo iz Maribora, sodelovali bomo tudi z OŠ Rada Robiča Limbuš.
Na dan 4. oktobra – Svetovni dan živali, se bomo še posebej posvetili problematiki varstva živali in razvijanju odgovornega in ljubečega odnosa do živali. o kot že več let zapored, bomo tudi letos (predvidoma v zimskih mesecih), izvedli akcijo zbiranja hrane in ostalih potrebnih sredstev (odeje itd.) za živali, ki nimajo doma,

Skozi vse leto bomo skrbeli za ptičke – pozimi redno nastavljali hrano v ptičje krmilnice, poleti pa svežo vodo.

Koordinator Saša Krefl

 

TEDEN EVROPSKE KULTURNE DEDIŠČINE – 22. 9. 2018-6. 10. 2018

Slogan: »V OBLIČJU NADVOJVODE JANEZA«

AKTIVNOSTI:

pripovedovanje različnih zgodb, pripovedi o nadvojvodi Janezu in njegovem pečatu na Limbuš z bližnjo okolico,
orientacijski pohod po vinogradniških gričih bližnje okolice vrtca, ogled Čeligijeve preše, trgatev, skrb za sadno drevje (jablane, hruške) na igrišču vrtca,zasaditev vinske trte,
kuhanje grozdnega soka/grozdne marmelade, peka jabolčnega zavitka, sodelovanje z Biotehniško šolo (obisk)…
Koordinator Saša Krefl

 

 

[prenos] 0.3 MB limbus

TURIME IN VRTEC