Prvič v vrtec


Zakaj v vrtec?

 

Družinska vzgoja je pomembna zlasti zaradi tega, ker se otrok v njenih okvirih socializira, pridobiva prve pomembne izkušnje o življenju, ljudeh in njihovih medosebnih odnosih, skratka, pomembna je za zdrav, nemoten razvoj otroka.

Prezaposlenost družine, tempo, ki ga narekuje današnja družba ter vedno večje zahteve, pa narekujejo potrebo po zgodnjem vključevanju otroka v širšo socialno sredino.

Vrtec je torej tisti, ki predstavlja skrb družine in ji hkrati nudi pomoč, ki bazira na določenih predpostavkah in spoznanjih. Ni zgolj ustanova, ki nudi varstvo, njena prioritetna naloga je zagotavljanje spodbujanja otrokovih strategij dojemanja, izražanja in razmišljanja, ki so značilne za posameznikovo obdobje odraščanja.

To zagotovimo s tem, da zagotavljamo varno, udobno in otroku prijazno, predvsem pa spodbudno okolje za učenje, ki poteka pod vodstvom vzgojiteljevega načrtovanega usmerjanja. Pri tem se upoštevajo otrokove individualne potrebe in interesi.

 

Vstop v vrtec je eden pomembnejših dogodkov v življenju otroka

 

Vse do vstopa v vrtec je bil otrok varno »spravljen« pod okriljem svoje družine- starši, znani obrazi, ustaljen življenjski ritem so mu dajali občutek varnosti, zaželenosti in topline. Z vstopom v vrtec je otrok prvič v življenju soočen z večjimi spremembami- obdajajo ga novi ljudje, novo okolje, spremeni se njegov življenjski ritem in kar je najpomembneje, soočiti se mora z ločitvijo od staršev. Zaradi tega se pri določenih otrocih pojavijo večje ali manjše prilagoditvene težave kot so:

 • otrok se težko loči od svojih staršev; je jokav, zelo občutljiv, razdražljiv; pojavijo se motnje spanja, prehranjevanja (odklanjanje hrane); zboli; možen je odklonilen odnos do staršev

 

Pred vstopom v vrtec

 

Dobro je, da otroka še pred vključitvijo seznanite z vrtcem. Udeležite se dneva odprtih vrat, poklepetajte z vzgojitelji/pomočniki vzgojiteljev, oglejte si igralnice in večkrat obiščite vrtčevsko igrišče,… Otroku boste na ta način omogočili, da spozna vrtec s svojega zornega kota. Tako vi kot tudi on boste občutili določeno ugodje, predvsem pa sproščenost.

 

Postopoma ga pripravite na ritem življenja v vrtcu. Pozanimajte se kdaj poteka v vrtcu zajtrk, malica, kosilo in počitek in se poskušajte držati tega ritma (pričnite vsaj mesec dni pred vstopom v vrtec).

Prvo srečanje vzgojitelja in starša naj poteka brez prisotnosti otroka. Na ta način si bosta lažje v miru izmenjala pomembne informacije o otroku.

 

Starši naj v razgovoru:

 

 1. omenijo kakšna so njihova pričakovanja in želje, ki jih imajo glede vpisa svojega otroka v vrtec,
 2. kakšno varstvo so do sedaj organizirali svojemu otroku in kako je potekalo,
 3. natančno opisati otrokovo zdravstveno stanje (morebitne posebnosti, na katere mora bit vzgojitelj/pomočnik vzgojitelja še posebej pozoren),
 4. potek hranjenja, navajanje na čistočo, spanje, govor, hojo, … ostale značilnosti in posebnosti otroka.

 

Vzgojitelj seznani:

 

 1. z načini in metodami dela v vrtcu,
 2. z urnikom bivanja v vrtcu (prehranjevanje, spanje oz. počitek),
 3. z dnevnim oz. letnim delovnim načrtom.

 

Postopno uvajalno obdobje

 

Zavedati se moramo, da je za malčka bivanje v vrtcu še posebej stresno, saj nimajo razvitega občutka za čas in zato ne vedo, kdaj se bo starš vrnil ponje oz. ali jih bo sploh prišel iskat. Prav zardi tega se prakticira postopno uvajanje. Otrok se tako postopno navaja na novo okolje, nove ljudi, pri tem pa so mu v veliko pomoč starši, njihov občutek varnosti.

Otrok vstopa v vrtec v času, ko poteka občutljivo obdobje ločevanja med njim in mamo. Zato je pomembno, da obema omogočimo proces postopnega uvajanja, tako, da lahko mama del svojih nalog prenese na osebje vrtca in prav zaradi tega je tudi pomembno, da vzpostavimo osnovno medsebojno zaupanje in sodelovanje, še preden otrok ostane sam. Tako bo starš spoznal delo v oddelku, osebje in druge otroke, seznanil se bo z ritmom življenja v vrtcu. Na drugi strani, pa bo vzgojitelj/pomočnik vzgojitelja spoznal starša in otroka, njune potrebe, značilnosti in navade.

Kako in kako dolgo bo potekalo uvajanje je odvisno od dogovora med staršem in vzgojiteljem in seveda od otrokovih potreb in interesov. Dobro je, da je prvi dan v oddelku z otrokom tudi starš, v naslednjih dneh, pa otroka vedno dlje časa puščamo samega v oddelku. Poudariti je treba le, da uvajanje naj ne bo predolgo, prisotnost starša naj ne ovira proces vključevanja otroka v skupino – upoštevati je treba dogovor z vzgojiteljem.

 

Priporočamo

 

 1. za uvajanje si vzemite vsaj nekaj dni (če je možno teden) dopusta, da otrok ne bo že v začetku predlogo v vrtcu,
 2. v času uvajanja se izogibajte drugim spremembam (navajanje na čistočo, odvzem stekleničke, dude, …),
 3. omogočite otroku, da s seboj v vrtec prinese priljubljeno igračko, pleničko (ninico), … skratka nekaj, kar ga bo povezovalo z domom in mu dajalo občutek varnosti, lahko tudi fotografijo starša,
 4. slovo od otroka naj bo kratko, a jedrnato (močno ga objemite, poljubite,… v spominu mu bo ostala tolažeča mamica),
 5. aktivirajte otrokov sistem za iskanje (usmerite ga na dejavnosti, igračke, … v oddelku),
 6. če je le možno, naj bo otrok v začetku uvajalnega obdobja dnevno prisoten vsaj mesec dni.

 

Pomembno!

 

Pomembno je, da se tudi starši pripravite na vstop vašega otroka v vrtec! Občutki staršev se namreč nezavedno prenašajo na otroke. Pomembno je, da zaupate v vrtec in vzgojitelja in da vaš otrok to občuti- na ta način mu boste izredno olajšali vključitev v vrtec.
Otrokom ne obljubljajte, česar ne boste mogli izpolniti!

 

Sodelovanje s starši je najpomembnješi dejavnik otrokovega razvoja. Oboji, tako vzgojitelji kot tudi starši, si prizadevajo za optimalen razvoj vseh otrokovih potencialov ter mu tako zagotavljajo zdrav, skladen in kakovosten razvoj.

 

Pripravila svetovalna delavka vrtca:
Katja Karba Kniplič

[prenos] 0.2 MB zlozenka-do-3
[prenos] 0.3 MB zlozenka-po-3