Sodelovanje s starši


STROKOVNO SODELOVANJE:

 

 • roditeljski sestanki
 • pogovorne ure
 • predavanja

 

SKUPNA PRAZNOVANJA IN PRIREDITVE:

 

 • jesenska druženja
 • veseli december
 • pomladna srečanja
 • zaključna prireditev
 • praznovanje rojstnih dni in ostalih praznikov
 • različne delavnice
 • izleti in pohodi
 • športna srečanja
 • kolesariada
 • delovne akcije
 • sodelovanje ob delavnicah za izvajanje projektov

 

OBVEZNOSTI STARŠEV DO VRTCA:

 

 • redno plačevanje vrtca na osnovi Pravilnika o plačilu staršev
 • sporočanje sprememb bivališča, telefonske številke, odsotnost otroka
 • zagotoviti spremstvo otroka v vrtec in iz njega
 • otroka predati vzgojiteljici ali pomočnici vzgojiteljice osebno
 • sodelovati v različnih oblikah dela s starši