Uvodni pozdrav


 

Spoštovani starši!

Dobro vzgojiti otroka ni lahko, saj otroci posrkajo vase vse, kar počnemo, in nekaj tega, kar govorimo. Lahko rečemo, da se otroci naučijo tistega, kar živijo.

(Dorothy Law Nolte)

 

Starši in vzgojitelji se tega zavedamo; zavedamo pa se tudi, da je temeljna naloga vrtca pomoč staršem in družinam pri celoviti skrbi za otroka, zato je smiselno, da delamo skupaj, z roko v roki.

 

DVIGNIMO RAVEN MEDSEBOJNEGA SODELOVANJA, SPOŠTOVANJA, ISKRENOSTI IN STRPNOSTI, TER TAKO PRISPEVAMO K DOBREMU POČUTJU OTROK IN DELAVCEV.

 

 

Vizija Vrtca Studenci Maribor

Vrtec nima prihodnosti brez štirih vrst medsebojnega učenja: učiti se- čim več vedeti, učiti se- čim bolje delati, učiti se- biti in učiti se živeti skupaj.

 

Zato je pomembno, da se vprašamo, česar trenutno ne vemo ali ne razumemo, izmenjujemo mnenja, se zavedajmo, da vzgoja ni tisto, kar govorimo, ampak tisto, kar počnemo. Ne prikrivajmo napak, ampak jim odkrito in prijazno povemo, v čem ravnanje ne ustreza , pohvalimo drug pri drugem tisto, kar je vredno pohvale in priznanja in predstavimo svoj predlog, če vemo, kako bi se dalo opraviti bolje. Konstruktivni predlogi so vodilo napredka.

 

 

 

Ravnateljica 

Marjanca KARBA