VPIS OTROK za šol. l. 2019/2020


[prenos] 0.9 MB vpisna-vloga-za-vrtce-mom-2019-2020_koncna-13

VLOGA ZA VPIS  2019/2020

VPIS OTROK za šol leto 2019/2020

 

OBVEŠČAMO VAS, DA BO POTEKAL VPIS OTROK V VRTEC STUDENCI MARIBOR IN NJENE ENOTE ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020 OD 20. DO 29. MARCA 2019 na UPRAVI VRTCA STUDENCI MARIBOR, GROHARJEVA 22.
Vpis bo potekal vsak dan od 8.00 do 15.00 ure. V sredo od 8.00 do 17.00 ure.

Starši naVlogi za vpis izpolnijo:

  • podatki o otroku,
  • podatki za mater in očeta,
  • zaposlenost,
  • datum vključitve, 
  • celodnevni program (otrok je lahko vključen največ 9 ur),
  • želeno enoto (1.izbira, 2. izbira,...).

Prosimo, da NATANČNO izponite Vlogo za vpis.

Starši se s podpisom zavežejo, da so podatki na vlogi pravilni. Vse vloge bodo na podlagi podatkov točkovane: Pravilnik

 

Uradne ure vrtca so od 6.00 do 16.00. 

Na podlagi dostavljenih potrdil (s strani delodajalca), je za starše organizirano tudi varstvo po 16.00. Potrdilo se dostavi ob oddani Vlogi za vpis oz. prvi dan prihoda otroka v vrtec.

 

 

Vloga za vpis oddate osebno na upravi vrtca, po pošti ali po elektronski pošti na naslov:  vrtec.studenci@vrtec-studenci.si

 

 

 V želji, da nas bolje spoznate, bomo za vas in vaše otroke organizirali v času vpisa dneve odprtih vrat, med 9.00 in 11.00 uro.

 

Za vse starše novincev bo organiziran 1. sestanek v enoti Pekre, 5.6. 2019 ob 17 h. 

 

 Vse informacije o vpisu dobite na upravi vrtca – tel. 02 480 36 00

 

 

 

 

SPOŠTOVANI STARŠI!

 

ZNIŽANO PLAČILO VRTCA

 

Znižano plačilo vrtca lahko po Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/2011) uveljavljajo starši za otroke, ki so vključeni v javni vrtec, zasebni vrtec s koncesijo ter zasebni vrtec, ki se financira iz občinskega proračuna. Staršem pripada pravica do znižanega plačila vrtca od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge, podeli pa se za obdobje enega leta ali do spremembe dejstev in okoliščin, ki vplivajo na priznanje pravice. Višina plačila vrtca se ugotavlja glede na povprečni mesečni dohodek na osebo.

 

 VLOGA ZA ZNIŽANO PLAČILO VRTCA

Center za socialno delo