Skupine

Skupine so oblikovane po Pravilniku o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje. Skupine je oblikovala strokovna skupina vrtca Studenci Maribor. Zaradi vpisa in izpisa se lahko skupine spremenijo! Skupine so potrjene s strani MOM.

ENOTA POLJANE

ENOTA PEKRSKA

ENOTA IZTOKOVA

ENOTA LIMBUŠ

ENOTA PEKRE

ENOTA RADVANJE

Skip to content