Novičke


 

 

POMEMBNO!!                        OBVESTILO!

 

Spoštovani starši!

 

V ponedeljek 31.8. 2020 ob 16.30 uri, bo organiziran sestanek za starše novincev, in sicer v igralnici v katero je otrok vključen. 

Sestanke se udeleži samo eden od stršev (brez otrok). Starš v vrtec vstopi z masko in si razkuži roke. Na sestanku boste starši prejeli vse potrebne informacije glede uvanja otroka v vrtec. Pri uvajanju otroka v vrtec boste lahko prisotni starši, vednar pod določenimi pogoji in navodili pristojnega ministrstva in NIJZ. 

 

 

 

POMEMBNO!!        VKLJUČITEV OTROKA z novim šolskim letom!

 

VSI OTROCI, ki so bili odsotni (počitnice ali dlje časa) potrebujejo PRVI DAN vključitve izpolnjeno Izjavo, da je otrok zdrav.

 

VSI OTROCI  - NOVINCI - vključitev 1.9. 2020 ali kasneje potrebujejo Potdilo pediatra za vrtce in podpisano Izjavo, da je otrok zdrav.

 

Izjavo vam prilagamo spodaj! 

 

 

[prenos] 0.4 MB izjava-starsev1-1

IZJAVA ZA STARŠE, da je otrok zdrav

SEZNAMI OTROK za novo šolsko leto!

 

Zaradi zagotavljana varnosti otrok pred okužbani bodo SEZNAMI OTROK OBJALVJENI NA SPLETNI STRANI, v četrtek 20.8. 2020.

 

Seznami bodo objavljeni po šifri pod katero se otrok vodi v evidenci centralnega sistema za vpis MOM. Šifro ste prejeli ob vpisu otroka.

 

Za šifro lahko pokličete tudi po telefonu 02/ 480 36 00, kjer boste na podlagi EMŠO otroka prejeli šifro.

 

Navodila za uvajanje otroka je v pripravi ministrstva!

 

 

 

 

 

SPOŠTOVANI STARŠI!

 

Bliža se novo šolsko leto in s tem vključitev vašega otroka v vrtec.


Posredujemo vam nekaj pomembnih informacij, ki jih je potrebno opraviti pred in z vključitvijo otroka v vrtec.

 

1. V mesecu avgustu morate oddati Vlogo za znižano plačilo vrtca. V kolikor tega ne storite, vam bo vrtec izstavil račun za polno plačilo vrtca (velja za novo vpisane otroke).
2. Prvi dan prihoda potrebujete Potrdilo pediatra za vstop v vrtec, ki ga izročite vzgojiteljici. Brez potrdila otrok ne more vstopiti v skupino (velja za novo vpisane otroke).


3. V kolikor ima otrok predpisano dieto zdravnika, pošljite potrdilo o dieti Organizatorki za prehrano in higienski režim ga. Alenki Pušnik po elektronski pošti alenka.pusnik@vrtec-studenci.si Dieto lahko pripravimo samo na podlagi zdravstvenega potrdila.
5. Skupine otrok bodo objavljene na oglasnih deskah po vseh enotah, po 20.8. 2020. Seznami bodo objavljeni po šifrah otrok. Šifre otrok so napisane tudi na Evidenčnih listih (levo zgoraj).
6. Prvi dan vstopa otroka potrebujete copatke, rezervna oblačila, pleničke (če jih uporablja), dudo, igračo ali predmet, s katero bo otroku lažji prihod v vrtec.


7. Glede uvajanja še nimamo informacij s strani pristojnega ministrstva in NIJZ. V kolikor bo epidemiološko stanje takšno kot sedaj, boste otroka predali vzgojiteljici v garderobi, oz. pred igralnico. Starši morajo vstopiti v vrtec z masko in si razkužiti roke. Starši ne morejo vstopiti v igralnico. 


8. Vsi strokovni delavci bodo prisotni od 28.8. 2020 dalje. V tem času jih lahko pokličete v enoto, v kolikor imate kakšno vprašanje glede vključitve otroka.


9. Vse starše prosimo, da ob prihodu v vrtec upoštevajo navodila NIJZ za preprečevanje širjenja virusa, ki so izobešena na vseh vhodnih vratih.


10. Prosimo vas, da spremljate našo spletno stran, na kateri bodo objavljene vse nove informacije.

 

Ravnateljica
Marjanca KARBA

 

 

 

OBVESTILO ZA STARŠE!

 

Vsi starši, ki ste vpisali otroka z novim šolskim letom 2020/2021 (od septembra dalje), morate v mesecu avgustu (če je vključitev v septembru) vložiti na pristojni Center za socilano delo,Vlogo za znižano plačilo vrtca. V nasprotnem primeru boste prejeli polno plačilo vrtca.

 

Prvi dan vstopa v vrtec boste potrebovali za otroka Potrdilo od pediatra.

 

Glede poteka uvanja otroka v vrtec, vas bomo sproti obveščali na tej spletni strani.

 

Za vse informacije smo dosegljivi na vrtec.studenci@vrtec-studenci.si

 

 

 

Vrtec studenci Maribor
Groharjeva 22, 2000 Maribor

 

Datum: 29.5.2020

 

Zadeva: Ponovno popolno odprtje vrtca

Spoštovani


Vlada R Slovenije je z 31.5.2020 preklicala epidemijo COVID-19. Na seji vlade, dne 28.5.2020, ter na predhodnem posvetu strokovnega sosveta je, ob ugodnih rezultatih epidemije , sprejela usmeritve, o načinu delovanja vrtcev po 1.6.2020.
Obveščamo vas, da bodo vse enote Vrtca Studenci Maribor od 1.6.2020 dalje, delovale po enakem principu in urniku, kot v času pred zaprtjem vrtcev .
Tako se bodo ob sprejemu otroci ponovno zbirali v združenih skupinah, kasneje jih bodo prevzele vzgojiteljice iz oddelkov.
Do združevanja oddelkov bo prišlo , enako kot pred epidemijo, tudi v času zapiranja oddelkov.
S tem se bo naše življenje povrnilo v znane tirnice.
Kljub vsemu, pa še zmeraj veljajo varnostni in preventivni ukrepi, ki so bili predpisani ob postopnem odpiranju vrtcev- vzdrževanje varnostne razdalje, omejitev gibanja odraslih nezaposlenih oseb po prostorih vrtca, kjer se zadržujejo otroci, razkuževanje in umivanje rok, nošenje zaščitne maske-odrasle osebe.
Ponovno vas prosimo, da še naprej vzdržujete varnostno razdaljo v garderobah, da otroka vodi v vrtec le ena oseba ( brez spremstva).
Zaradi varnosti otrok, vas prav tako naprošamo, da vse opravke v tajništvu, v največji možni meri uredite v elektronski obliki, oz. se po telefonu dogovorite za način osebnega kontakta.
V želji po ohranjanju zdravega okolja, vas še nadaljnje prosimo, da v vrtec vodite le zdrave otroke, ter nas ob morebitni obolelosti otroka ali člana družine in sumu za možnost okužbe s Covid-19, še naprej ažurno obveščate, za kar se vam že v naprej zahvaljujemo.
Takšna skupna ravnanja nam bodo v veliko pomoč in hkrati zagotovilo za ohranjanje zdravja vaših otrok, vas in zaposlenih.
Dokažemo lahko, da je vrtec varno okolje, ki bo ohranjal pozitivno bilanco na področju epidemije.
Dosedanje delovanje vrtca in zgledno sodelovanje s starši, so dokaz, da lahko in zmoremo delovati tudi v razmerah, ki niso običajne.


Hvala vam!
Ravnateljica Vrtca Studenci Maribor
Marjanca Karba

[prenos] 0.5 MB navodila-in-obvestilo-za-starse

OBVESTILO IN NAVODILA ZA STARŠE

NAVODILA ZA STARŠE KI BODO PRIPELJALI OTROKA V VRTEC

 

• Otroka pripelje le ena odrasla oseba.
• Vstopajte posamično.
• Vzdržujte razdaljo najmanj 1,5 metra.
• Odrasli uporabljajte masko.
• Pri vhodu si razkužite roke.
• Otroka preobujte, pripravite za v skupino.
• Otroka čim hitreje oddajte vzgojiteljici.
• Po odhodu si razkužite roke.

 

Za vsakega otroka potrebujete IZJAVO, da je otrok zdrav. Brez podpisane izjave otrok ne bo mogel stopiti v skupino.

 

 

OBVESTILO  - PONOVNO ODPIRANJE VRTCEV

 

Vrtci  se ponovno odpirajo 18.5. 2020.

MIZŠ je v petek 8.5. 2020 objavil  okrožnico s Higienskimi priporočili za vrtce v času COVID - 19, prejeli smo tudi okvirna navodila za varstvo otrok. 

 

Natančna navodila  bodo objavljena v tem tednu. 

Po navodilu ministrstva si vrtec mora pridobiti podatke o številu otrok, ki bodo od 18.5. 2020 dalje obiskovali vrtec.

 

Starši bodo morali pisno poslati na elektronski naslov vrtec.studenci@vrtec-studenci.si  IZJAVO (priloga 1) o vključitvi otroka v vrtec. Starši morajo tudi prinesti IZJAVO (NIJZ) (priloga 2) o zdravju otroka. Izjavo o prihodu otroka  (priloga 1)  starši pošljejo do torka 12.5. 2020.  

 

 

 

[prenos] 0.1 MB izjava-o-ponovni-vkljucitvi-otroka-v-vrtec

priloga 1

[prenos] 0.4 MB izjava-starsev

IZJAVA, DA JE OTROK ZDRAV (priloga 2)

[prenos] 0.3 MB neimenovano-3

HIGIENSKA PRIPOROČILA ZA VRTCE V ČASU EPIDEMIJE COVID - 19 (NIJZ)

 

 

 

OBVESTILO ZA STARŠE!

 

Na podlagi sklepa Vlade RS, št. 18100-7/2020/2 in Uredbe Ministrstva za zdravje vas obveščamo, da zaradi izvajanja ukrepov za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19, je

VRTEC STUDENCI MARIBOR, od ponedeljka, 16. 3. 2020 do nadaljnega  ZAPRT.

 

V primeru novih usmeritev vas bomo obveščali preko spletne strani vrtca.

 

V imenu otrok in zaposlenih se vam za razumevanje iskreno zahvaljujemo.

 

Ravnateljica

Marjanca KARBA

SPOŠTOVANI STARŠI!

 

Za vas smo pripravili rubriko Za starše - dejavnosti na domu, kjer bomo objavljali napotke, dejavnosti  in aktivnosti, ki vam bodo v pomoč pri organizaciji dneva z otroki. 

Vaše želje in pobude pošljite na naš e-naslov: vrtec.studenci@vrtec-studenci.si

 

Skupaj bomo zmogli in ostanite zdravi!

 

Pom. ravnateljice 

Andrejka Žerjav

OBVESTILO!

 

»V vodstvu Mestne občine Maribor smo s Skupnostjo vrtcev Maribor in Civilno zaščito Maribor temeljito proučili predloge Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport glede možnosti organizacije nujnega varstva predšolskih otrok, katerih starši bodo morali kljub ukrepom v povezavi z epidemijo okužb z novim koronavirusom opravljati svoje delo.

Upoštevajoč epidemiološke razmere in s strani ministrstva predlagani način izvedbe nujnega varstva ter velikost predšolske populacije v Mestni občini Maribor, smo morali ugotoviti, da v naši občini žal ne bomo mogli organizirati nujnega varstva v predlagani obliki, glede na to, da imamo v našem okolju že potrjene okužbe.

Ocenili smo, da bi z združevanjem otrok na istem mestu v času epidemije zelo težko sledili zaščitnim ukrepom in priporočilom zdravstvene stroke ter s tem izničili prizadevanja naše države in mesta Maribor za zajezitev širjenja okužbe Covid-19.

Zato bodo od ponedeljka, 16. marca 2020, do nadaljnjega vsi naši vrtci in osnovne šole zaprti.

Iskreno upamo, da si bodo lahko tudi družine, katerih eden ali oba starša opravljajo delo, ki je pomembno za delovanje družbe in države v izrednih razmerah, uredile kvalitetno varstvo svojih otrok in da bodo mirno in varno preživele to obdobje, v katerem so pred vsemi nami mnogi novi, vendar povsem premagljivi izzivi.«

 

OBVESTILO!

Obveščamo vas, do bo Vrtec Studenci Maribor (vse enote) od 16.3. 2020 do 27.3. 2020 ZAPRT.

 

Starše prosimo, da spremljate našo spletno stran, kjer bomo objavljali vse pomembne informacije.

 

Sporočamo tudi, da poteka sestanek Skupnosti vrtcev Maribora. 

Vsa nadaljna navodila sledijo.

 

 

Spoštovani starši !


Glede na trenutno situacijo vam žal moram sporočiti, da do te ure še nismo prejeli uradne informacije o nameri zaprtja vrtcev. Glede na informacije medijev, domnevamo, da bodo vrtci in vse ostale izobraževalne ustanove od ponedeljka zaprte. Kako bo glede zaprtja vrtca vam sporočim, ko sama prejmem informacijo, ker ministrstvo o tem odloča sedaj oz. v popoldanskem času.

 

Z lepimi pozdravi!

Marjanca Karba
Ravnateljica Vrtec Studenci Maribor

[prenos] 0.4 MB obvestilo-za-starse-docx

OBVESTILO STARŠEM  - odpoved  dejavnosti (združevanj) v vrtcu

 

VPIS OTROK za šol. leto 2020/2021

V

VRTEC STUDENCI MARIBOR
in ENOTE

 

OD 18. MARCA DO 27. MARCA 2020

Vpisno vlogo lahko oddate po e-pošti na naslov vrtec.studenci@vrtec-studenci.si, ali pa pošljete po navadni pošti, na naslov Vrtec Studenci Maribor, Groharjeva 22 .

 

VLOGE SPREJEMAMO SAMO PO e-pošti IN VLOGE POSLANE PO NAVADNI POŠTI.

 

 

 

Vpisna vloga bo objavljena na spletni strani vrtca od 11.3. 2020 dalje.

 

 

Za vpis potrebujete osebne podatke o otroku (EMŠO, naslov prebivališča) in osebne podatke o staršu ali skrbniku (EMŠO, naslov in kontaktno številko).

 

DNEVE ODPRTIH VRAT v naših enotah bomo organizirali takrat, ko bo primeren čas za vstop v naše vrtce, po priporočilih ministrstva in NIJZ.


Vse informacije o vpisu dobite na upravi vrtca na telefonski številki 02/480 36 00. ali na e-pošto: vrtec.studenci@vrtec-studenci.si

 

 

 

 

 

Spoštovani starši!

Spodaj objavljamo navodila izdana s starni NIJZ za preprečevanje okužbe pred koronavirusom.

S pravili so seznanjeni vsi zaposleni našega vrtca.  Spremljamo stanje v državi in se bomo ravnali po navodilih NIJZ. 

 

[prenos] 1.7 MB preprecevanje-okuzbe-pred-koronavirusom

PREPREČEVANJE OKUŽBE PRED KORONAVIRUSOM

PLAČILO POLOŽNIC - OSKRBNINE

Spoštovani,

 

v našem zavodu bomo pričeli z izdajo računa na e-naslov, kar pomeni, da bomo imeli možnost pošiljanja položnic za oskrbnino tudi po e- pošti na vaš e-mail naslov.
V kolikor bi želeli takšno prejemanje položnice za oskrbnino, vas prosim, da izpolnite soglasje za prejemanje računa na e- naslov.

Imamo pa tudi možnost direktne obremenitve za plačevanje oskrbnine.
V kolikor pa želite, da vas direktno bremenimo preko vašega TRR računa pa izpolnite soglasje za otvoritev trajnega naloga sepa.

 

Izpolnjene izjave lahko:
- Pošljete po pošti na naš naslov: Vrtec Studenci Maribor, Groharjeva 22, 2000 Maribor
- Skenirano po e-mailu na naslov: vrtec.studenci@vrtec-studenci.si

 

Maribor. 30.1.2020                                                                                      Ravnateljica Marjanca Karba

OBVESTILO

o zaprtju enot  med novoletnimi počitnicami!

 

27.12., 30.12., 31.12. 2019 in 3.1. 2020 so zaprte enote PEKRSKA, IZTOKOVA, RADVANJE in POLJANE JASLI - dežurstvo  v enoti POLJANE -VRTEC.

Prav tako je zprta enota PEKRE - dežurstvo je urejeno v enoti LIMBUŠ - JASLI.

PRAZNIČNI DECEMBER

 

V decembru bomo naše otroke razveselili z različnimi čarobnimi dogodki in dejavnostmi, ki se bodo dnevno zvrstile po skupinah. Od 16.12. dalje nas bo obiskal tudi DEDEK MRAZ, pripravili bomo tudi popoldanska srečanja za starše in otroke. Spremljate oglasne deske, kjer bodo strokovni delavci objavili dejavnosti ki potekajo v čarobnem decembru.

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK

 

V petek 15.11. 2019 nas bo v vrtcu pričakal tradicionalni slovenski zajtrk. Zajtrk je sestavljen iz domačega kruha, domačega masla in meda, ter domačega mleka. 

 

 

Pa dober tek tudi vam....