Vpis otroka

Oddajanje vlog:

1. Vlogo za vpis otroka oddate po elektronski pošti vrtec.studenci@vrtec-studenci.si (skenirane in poslane v “pdf” obliki)

2. Vlogo za vpis otroka oddate osebno na upravi Vrtca Studenci Maribor, Groharjeva 22, 2000 Maribor v času uradnih ur:

  • vsak dan od 9.00 do 12.00 ure
  • v sredo od 14.00 do 16.00 ure

Za vpis potrebujete EMŠO otroka, EMŠO staršev oz. skrbnikov. Starši z začasnim prebivališčem v Sloveniji z vlogo oddate tudi potrdilo o začasnem prebivališču.

Vloga za vpis mora biti izpolnjena v celoti.  Vpisujemo otroke, ki do vključno 1.1. 2024 dopolnijo starost 11 mesecev.

V primeru povečanega vpisa  se vloge točkujejo, o sprejemu otrok odloča komisija za sprejem otrok.

Vloga za vpis si lahko prenesete spodaj. Po elektronski pošti bomo sprejemali vloge skenirane samo v “pdf “obliki

Skip to content