Svetovalna služba

Svetovalno službo opravlja svetovalna delavka Biljana LEVSTIK, prof. pedagogike in sociologije in svetovalna delavka Tamara Mlinarič diplomirana socialna delavka, v prostorih enote  PEKRE, Bezjakova ulica 2, Pekre, tel. 02/333 86 16.

Njun program dela je sestavni del letnega delovnega načrta vrtca, kar pomeni, da skupaj z vodstvom vrtca, vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljic sodelujeta pri načrtovanju, izvajanju in vrednotenju življenja in dela vrtca; po potrebi je v stiku z ustreznimi zunanjimi ustanovami, kot so Zavod za šolstvo, Center za sluh in govor, Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše, Pedopsihiatrični dispanzer, Center za socialno delo, …; Koordinirata pa tudi delo strokovne skupine za otroke s posebnimi potrebami z mobilno specialno pedagoško službo v Mariboru pri odkrivanju, spremljanju in nudenju strokovne pomoči otrokom, njihovim staršem ter strokovnim delavkam v oddelkih.


Naloga svetovalne službe je, da se na podlagi svojega posebnega strokovnega znanja preko svetovalnega odnosa in na strokovno avtonomen način vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno-izobraževalnega dela.


Svetovanje lahko poteka osebno ali v obliki predavanj in pedagoških delavnic; predvsem pa na osnovi prostovoljnosti vsakega posameznega udeleženca, na osnovi zaupnosti podatkov, dogovora in vedno v dobrobit otroka.


Starši/ skrbniki se lahko nanjo obrnejo po nasvet in pomoč :

 • ob vključitvi otroka v vrtec in ob prehodu v šolo;
 • pri dvomih v zvezi z vzgojo in otrokovem razvoju;
 • ob kritičnih situacijah v družini, kot so lahko rojstvo mlajšega sorojenca, ločitev staršev, selitev družine, smrt ožjega družinskega člana, socialno- ekonomske stiske ipd.;
 • pri odpravljanju otrokovih stisk in težav glede hranjenja, spanja, močenja postelje, nemirnosti, strahovih, nesprejemljivem vedenju ipd.
 • Delo svetovalne delavke je namenjeno vsem otrokom, ki so vključeni v vrtec, ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost ter telesno in duševno konstitucijo.


Preberite več:


Pravilnik o obravnavi nasilja v družini za vzgojno-izobraževalne zavode


Zakon o preprečevanju nasilja v družini (ZPND)

PRVIČ V VRTEC

Vstop otroka v vrtec je za celo družino pomembna sprememba. In vsaka sprememba vpliva na že utečeno življenje in navade ljudi. Starši občutijo strah, ker otroka predajo neznanim ljudem, so negotovi, ker ne poznajo življenja v vrtcu in imajo veliko vprašanj. Otrok bo začutil vaš strah, negotovost in dvome, zato je pomembno, da sebe in otroka pripravite na vstop v vrtec. Tako bo uvajanje lažje in bolj uspešno.

Svetujemo vam, da mesece pred vstopom otroka v vrtec:

 • postopoma otroka navajajte na vašo odsotnost, občasno ga predajte v varstvo drugi osebi;
 • vzpodbujajte ga k samostojnosti pri jedi, pri igranju,…
 • otroku pripovedujete in berite o življenju v vrtcu, lahko ga peljete na vrtčevsko igrišče ali v vrtčevsko skupino in ga predstavite vzgojiteljici;
 • pozanimajte se o dnevni rutini v vrtcu in skušajte podoben ritem uvesti tudi doma;
 • sami poskušajte gledati na vrtec v pozitivni luči in se odkrito vprašati, ali se zmorete ločiti od otroka, ker se vaši občutki in odnos do vrtca prenašajo na otroka in njegovo doživljanje vrtca;
 • navajajte ga na potrpežljivost, da se ne bo ob prehodu v vrtec počutil zapostavljenega, ker ni vedno prvi;
 • naj otrok ne doživlja večjih sprememb (navajanje na kahlico, odvzem dude, selitev, nova soba,…).

Otroci vstopajo v nove odnose, prostore in situacije. Vrtec bo tisti, ki bo pomagal staršem in otrokom pri postopnem uvajanju v vrtec. Na uvodnem sestanku boste spoznali vzgojiteljico in z njo delili pomembne informacije o vašem otroku (prehrana, bolezni, navade). Z vzgojiteljico se boste dogovorili o poteku uvajanju otroka, saj je vsak otrok drugačen in se bo drugače odzival.

Spremembe, ki jih lahko pričakujete pri otroku:

 • otrok bo bolj zahteven, jokav, razdražljiv, se bo oklepal starša;
 • motnje spanja (težje bo zaspal se večkrat prebujal, doživeto sanjal);
 • odklanjanje hrane (se ne bo želel več dojiti);
 • zjutraj ne bo želel v vrtec;
 • v skupini se ne bo vključeval;
 • ponovno bo lulal v hlače ali posteljo;
 • pogosteje bo zbolel.

Vsak otrok svojo stisko pokaže na svoj način in težave ob uvajanju so v večini primerov le prehodne. Odsotnost otroka zaradi bolezni, praznikov, vikenda ali dopusta pomeni ponovno prilagajanje.

Želimo, da ste za ta pomemben korak pripravljeni in bo izkušnja uvajanja prijetnejša.

Dobrodošli pri nas!

Pripravila: Biljana Levstik, svetovalna delavka; e-pošta: biljana.levstik@vrtec-studenci.si 

tel. št.  02/333 86 16

Tamara Mlinarič, svetovalna delavka; e-pošta: tamara.mlinaric@guest.arnes.si

tel. št. 051/204-772

Skip to content