Uvodni pozdrav

Spoštovani starši!

Dobro vzgojiti otroka ni lahko, saj otroci posrkajo vase vse, kar počnemo, in nekaj tega, kar govorimo. Lahko rečemo, da se otroci naučijo tistega, kar živijo.

(Dorothy Law Nolte)

Starši in vzgojitelji se tega zavedamo; zavedamo pa se tudi, da je temeljna naloga vrtca pomoč staršem in družinam pri celoviti skrbi za otroka, zato je smiselno, da delamo skupaj, z roko v roki.

DVIGNIMO RAVEN MEDSEBOJNEGA SODELOVANJA, SPOŠTOVANJA, ISKRENOSTI IN STRPNOSTI, TER TAKO PRISPEVAMO K DOBREMU POČUTJU OTROK IN DELAVCEV.

Vizija Vrtca Studenci Maribor

Skip to content