Projekti

ERASMUS +

V projekt Erasmus + KA201 se je vrtec Studenci Maribo vključen vključil v letu 2020. Z novembrom 2020 je založba Nakladatelstvi Dr. Josef Raabe s.r.o. začela izvajati projekt Učenje z aktivnostmi (ABC za vrtce) . Projekt je združil osem organizacij iz treh evropskih držav (Češka, Slovaška in Slovenija).

Cilj projekta je izboljšati kakovost izobraževanja v predšolski vzgoji z uvajanjem inovativnih prestopov in prakse, ter zagotoviti celovit razvoj kompetence otrok v predšolski vzgoji.

Projekt je inovativen, saj želi vzgojitelje spodbuditi, da preidejo iz “voditeljev” v “spodbujevalce” učnega procesa tako, da jih opremi z metodologijo (PBL – projektno učenje, ki temelji na nalogah TBL) za izboljšanje poučevalne prakse in s tem podpre njihov profesionalni razvoj.

ABC za vrtce: Učenje skozi dejavnosti – Doseganje osnovnih kompetenc v predšolskem obdobju.

ZDRAVJE V VRTCU

Skip to content